Επικοινωνία

Τ: 210-5738369
Κ: 6977-007478
Ε: s.astrinakis@gmail.com

Ώρες Ιατρείου

Δευ - Παρ: 16:00 - 21:00

Διεύθυνση

Παναγή Τσαλδάρη 12 & Σαλαμίνος 2 Περιστέρι, 12132
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

Τοποθέτηση Holter Ρυθμού
(24ωρη και 48ωρη περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία).

Η συνεχής καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος 24ώρου ή και 48ώρου σε ηλεκτρονική μνήμη, καθώς και η μετέπειτα ανάλυση αυτών των δεδομένων από ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτελούν το σύστημα Holter ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Με το Holter ενώ ο εξεταζόμενος συνεχίζει να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες, μπορούν να εκτιμηθούν διάφορα καρδιολογικά γεγονότα, που πολλές φορές εμφανίζονται σποραδικά, ώστε να είναι απίθανη η καταγραφή τους σε απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα.Τέτοιες περιπτώσεις είναι κυρίως οι αρρυθμίες αλλά και η ισχαιμία του μυοκαρδίου σε μικρότερο βαθμό.

Το holter αποτελείται από περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από μια συσκευή μεγέθους πορτοφολιού που συνδέεται με την περιχειρίδα και τοποθετείται στη ζώνη ή κρεμιέται στον ώμο.