Επικοινωνία

Τ: 210-5738369
Κ: 6977-007478
Ε: s.astrinakis@gmail.com

Ώρες Ιατρείου

Δευ - Παρ: 16:00 - 21:00

Διεύθυνση

Παναγή Τσαλδάρη 12 & Σαλαμίνος 2 Περιστέρι, 12132
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η υπερηχογραφία βασίζεται στην αρχή της ηχούς. Όπως ο ήχος έχει την ιδιότητα να ανακλάται πάνω σε επιφάνειες έτσι και οι υπέρηχοι (ηχητικά κύματα σε ψηλότερες συχνότητες από τις ακροώμενες), ανακλώνται πάνω σε επιφάνειες. Στην υπερηχογραφία έχουμε ένα μηχάνημα, τον υπερηχοκαρδιογράφο που μπορεί να παράγει υπερήχους και ταυτόχρονα να ανιχνεύει τις ανακλάσεις τους. Το μηχάνημα αυτό έχει ενσωματωμένο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος μελετά τα ανακλώμενα κύματα και ανάλογα με το χρόνο που χρειάζονται για να επιστρέψουν, υπολογίζει πόσο μακριά είναι η επιφάνεια στην οποία ανακλώνται τα υπερηχητικά. Στη συνέχεια παρουσιάζει την επιφάνεια αυτή στην οθόνη του. Η όλη διαδικασία γίνεται τόσο γρήγορα που η επιφάνεια που παρουσιάζεται στην οθόνη, κινείται όπως στην πραγματικότητα.

Το υπερηχογράφημα γίνεται για τη διάγνωση και την εκτίμηση ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της καρδιάς. Μετρείται το πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς, οι διαστάσεις και η λειτουργικότητα των κοιλοτήτων της ιδιαίτερα της αριστεράς κοιλιάς.

Με τη μελέτη των ενδοκαρδιακών ροών γίνεται διάγνωση και εκτίμηση της βαρύτητας των βαλβιδοπαθειών και των συγγενών καρδιοπαθειών.

Τίθεται η διάγνωση της υγρής περικαρδίτιδας, ενδοκαρδιακών θρόμβων, όγκων της καρδιάς και των καρδιακών επιπλοκών της υπέρτασης.